Nieuws

Groepsrisico speelt te kleine rol bij besluitvorming

Geplaatst op: 4 maart 2013

Uit een onderzoek in opdracht van het Verbeterprogramma groepsrisico blijkt dat professionals op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling en externe veiligheid vinden dat hun samenwerking beter kan. Volgens hen speelt het groepsrisico een te kleine rol in de besluitvorming over ruimtelijke inrichting.

Het Verbeterprogramma Groepsrisico’s van provincies (IPO) en gemeentes (VNG) wil de samenwerking tussen RO en EV wil verbeteren en de bestuurlijke urgentie wil vergroten. Uit de enquete blijkt echter dat het verbeterprogramma nog relatief onbekend is bij de betrokkenen. Bij mensen in de ruimtelijke ontwikkeling heeft 77% geen idee wat het programma behelst. Van de deelnemers uit de externe veiligheid kent 67% het programma wel. Een groot deel van de deelnemers aan het onderzoek vinden na een toelichting het Verbeterprogramma Groepsrisico’s nuttig en bruikbaar (67% RO en 73% EV).

Professionals zoeken praktische tips en goede voorbeelden om de samenwerking bij groepsrisico’s te verbeteren. Het verbeterprogramma moet vooral concreet worden. Mensen ontvangen de informatie hierover het liefst via internet en vernieuwende bijeenkomsten. De belangrijke websites die worden genoemd zijn: Relevant, IKC-RO en Infomil. De volledige resultaten van de enquete staan in het rapport Bekendheidsonderzoek Verbeterprogramma groepsrisico’s.

Het verbeterprogramma Groepsrisico’s start op korte termijn met regioteams die RO-ers en EV-ers met elkaar in contact brengt en goede voorbeelden van samenwerking opzoekt en deelt. Meer informatie vindt u op de website Verbeterprogramma Groepsrisico