Nieuws

Handboek Omgevingsveiligheid gepubliceerd

Geplaatst op: 12 juli 2018

Het handboek biedt informatie over hoe omgevingsveiligheidsbeleid is opgebouwd en wie welke rol heeft. Het biedt achtergrondkennis waarmee het bevoegd gezag, beleidsmakers en andere belanghebbenden hun keuzes inhoudelijk kunnen motiveren.

Met deze achtergrondkennis kunnen het bevoegd gezag, beleidsmakers en andere belanghebbenden hun keuzes inhoudelijk motiveren. Ook biedt het handboek methoden om invulling te geven aan het omgevingsveiligheidsbeleid. Daarnaast biedt het handboek inhoudelijk aangrijpingspunten voor het selecteren van maatregelen die geschikt zijn voor het bieden van zinvolle en haalbare bescherming. Door deze methoden vast te leggen, kunnen overal in Nederland dezelfde technische toepassingen worden gebruikt. Het Handboek Omgevingsveiligheid is een levend document en sluit zoveel mogelijk aan bij de recente beleidsinzichten. Het RIVM streeft naar een inhoudelijk correct en praktisch bruikbaar handboek.