Nieuws

Handleiding PGS15 gereed

Geplaatst op: 8 januari 2008

De Handleiding voor de PGS 15 richtlijn voor de opslag van gevaarlijke stoffen, opgesteld in opdracht van het het ministerie van VROM, is nu te downloaden van de website van Infomil.

De handleiding geeft gebruikers uitleg en hulpmiddelen voor de interpretatie en toepassing van de richtlijn voor de opslag van gevaarlijke stoffen. De PGS 15 geldt sinds juni 2005 voor bedrijven en overheden. De handleiding heeft dezelfde hoofdstukindeling als de PGS 15. In de bijlagen zijn onder andere een stappenplan voor vergunningverlening en een overzicht van de verschillen met de CPR 15 reeks opgenomen.