Nieuws

Handreiking Verantwoordingsplicht groepsrisico transport beschikbaar

Geplaatst op: 27 september 2010

De komst van het Besluit transportroutes externe veiligheid (Btev) is voor het Ministerie van Verkeer en Waterstaat en vertegenwoordigers van hulpverleningsorganisaties aanleiding geweest om alvast de Handreiking "Verantwoordingsplicht groepsrisico transport" op te stellen.

In afwachting van het Btev is deze handreiking nog niet compleet, maar wel goed bruikbaar.

De Handreiking bevat:

 •   een kort overzicht van de ruimtelijke processen,
  
 •   gaat in op de plaats van het brandweeradvies binnen die processen, en
  
 •   geeft voorbeelden van de wijze waarop het effect gemaximaliseerd kan worden. 
  

In de Handreiking is plaats gereserveerd voor het juridisch kader dat het Btev geeft. Dat deel wordt toegevoegd zodra de Wet vervoer gevaarlijke stoffen en, daarop aansluitend, het Btev gereed zijn.