Nieuws

Hittewerende coating LPG tankwagens niet juridisch te verankeren

Geplaatst op: 17 februari 2013

De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu heeft op 14 februari antwoord gegeven op vragen n.a.v. het verslag van het schriftelijke overleg inzake het ontwerp-besluit LPG-tankstations milieubeheer 2013.

De vragen van de leden van de commissie betroffen de gevolgen van het vanwege internationale regelgeving niet juridisch kunnen verankeren van aanvullende constructie-eisen (i.c. hittewerende bekleding) aan LPG tankwagens voor het ontwerpbesluit en de verdere behandeling ervan in de Kamer.

Volledige tekst van de brief.