Nieuws

ILT voorzichtig positief over opvolging aanbevelingen OvV vanwege spoorwegongevallen

Geplaatst op: 18 juni 2019

De ILT gaat in haar rapportage in op de aanbevelingen na 2 ernstige incidenten op het spoor: een kop-staartbotsing van een goederentrein met gevaarlijke stoffen door een reizigerstrein bij Tilburg 2015 en een aanrijding van een hoogwerker op een overweg bij Dalfsen in 2016

De inspectie is positief over de stappen die door organisaties zijn gezet in het oppakken van de aanbevelingen, maar vindt dit sneller zou kunnen. Ook kunnen de partijen allemaal nog meer doen op het gebied van samenwerking, bewustwording en kennisdeling. Verder kunnen de genomen acties beter getoetst worden op de bijdrage die het levert om de aanbevelingen te realiseren.

Belangrijkste conclusies uit het rapport:

  • DB Cargo heeft de aanbevelingen om geen last minute wijzigingen aan te kunnen brengen goed in haar bedrijfsprocessen verankerd. De inspectie is van oordeel dat hiermee is voldaan aan de door haar gedane aanbeveling. Buiten reguliere inspecties en audits zal de inspectie de monitoring van DB cargo op dit specifieke onderwerp stoppen.
  • De inspectie vindt dat organisaties met dezelfde aanbevelingen elkaar moeten opzoeken en meer moeten gaan samenwerken. Bijvoorbeeld als het gaat om het passeren van overwegen door hoogwerkers. De inspectie ziet dat organisaties goede ideeën hebben, maar nog te vaak afzonderlijk van elkaar werken. Brancheorganisaties zouden hierin een rol kunnen spelen door meer aandacht te besteden aan het bewustzijn van risico’s voor degene die de hoogwerker bedient.
  • De inspectie vindt dat sommige acties nog niet hebben geleid tot het gewenste resultaat. Verdergaande stappen zijn nodig om aan de aanbeveling van de Onderzoeksraad te voldoen. Een voorbeeld hiervan is het rijden van reizigerstreinen met slechte botseigenschappen op plaatsen waar ook goederentreinen met gevaarlijke stoffen rijden. De inspectie verwacht dat er meer wordt gedaan om de kans op een botsing met treinen met slechte botseigenschappen zo klein mogelijk te maken.

De volledige analyse en conclusies vindt je in de rapportage Monitoring van uitvoering van de aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid