Nieuws

Informatie over in kaart brengen van de ondergrondse kabels en transportleidingen

Geplaatst op: 26 maart 2008

De minister van VROM informeert op 13 februari 2008 de Tweede Kamer over het in kaart brengen van de ondergrondse kabels en transportleidingen.

In de brief wordt ingegaan op de stand van zaken.