Nieuws

Informatieavonden over CO2-opslag van start

Geplaatst op: 18 september 2010

Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid om met de inwoners van de noordelijke provincies in gesprek te gaan over de opslag van CO2. Dat vinden het Rijk, de noordelijke provincies, de noordelijke milieufederaties en de Stichting Borg.

De rijksoverheid wil klimaatverandering tegen gaan en stimuleert energiebesparing en de inzet van duurzame bronnen. CO2-opslag biedt uitkomst in de overgangsfase naar een duurzame energiehuishouding. Het rijk heeft locaties aangewezen waar mogelijk CO2-opslag kan plaatsvinden in Noord-Nederland.

Het Rijk, de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen, de Natuur- en Milieufederaties Drenthe, Friesland en Groningen en de stichting Borg vinden het belangrijk de inwoners van Drenthe, Friesland en Groningen op een goede manier te informeren over de ondergrondse opslag van CO2. Ook hechten zij grote waarde aan een goede en onafhankelijk georganiseerde dialoog. Daartoe zijn de handen ineengeslagen. Het doel is om de inwoners en belanghebbenden op adequate wijze van betrouwbare informatie te voorzien en vragen te beantwoorden.