Nieuws

Informatiebijeenkomsten Project Structuurvisie buisleidingen

Geplaatst op: 4 januari 2009

VROM nodigt medewerkers ruimtelijke ordening van de provincies en gemeenten uit voor het bijwonen van een algemene informatiebijeenkomst op 15, 20 of 29 januari 2009 over het Project Structuurvisie buisleidingen.

Men wordt geïnformeerd over het nieuwe beleid van de rijksoverheid voor toekomstige buisleidingen voor gevaarlijke stoffen, over de visie op de te reserveren ruimte voor toekomstige buisleidingen, toelichting op het voorbereiden van een visiekaart buisleidingen en de ruimtelijke doorwerking van de hoofdstructuur. \

De informatiebijeenkomsten zijn kosteloos.