Nieuws

Intensieve controle op spoorwegemplacementen moet naleving verder verbeteren

Geplaatst op: 30 januari 2011

De Inspectie Verkeer en Waterstaat gaat de komende drie maanden extra inspecties uitvoeren op het vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor. De inspectie zal specifiek controleren op de juiste documentatie bij de treinen, etikettering en kenmerking van wagens en de fysieke aanwezigheid van wagens met gevaarlijke stoffen op spoorwegemplacementen.

De eisen die gesteld worden aan het vervoer van gevaarlijke stoffen, zijn van essentieel belang voor de hulpverlening bij calamiteiten. De brand op het spoorwegemplacement Kijfhoek op 14 januari van dit jaar is mede aanleiding voor deze intensieve actie.

De inspectie heeft de afgelopen jaren meerdere malen geconstateerd dat het toezicht door de vervoerders op geparkeerde wagens met gevaarlijke stoffen niet in orde was. Ook zijn er herhaaldelijk onregelmatigheden met betrekking tot kenmerking en etikettering aangetroffen. Daarnaast is tijdens inspecties op Kijfhoek gebleken dat de documentatie van aanwezige wagens niet altijd overeenkomt met het daadwerkelijke aantal wagens en hun locatie. De inspectie heeft handhavend opgetreden tegen de betrokken partijen.

In 2010 is de naleving al aanzienlijk verbeterd. Desondanks vindt de inspectie dat de naleving nog niet op het gewenste niveau is. De inspectie bezoekt de komende maanden alle emplacementen in Nederland meerdere malen. Bij onregelmatigheden treedt de inspectie direct op. Afhankelijk van de overtreding zal de inspectie dit onder meer doen door het opmaken van een proces-verbaal, het stilleggen van het vervoer of het opleggen van een last onder dwangsom.

Wagens beladen met gevaarlijke stoffen met een hoog gevarenpotentieel, zoals ammoniak en LPG moeten elke acht uur op onregelmatigheden gecontroleerd worden nadat het rangeerproces is afgesloten en de wagens niet onder voortdurend toezicht staan, de zogenoemde parkeerregeling. Juiste kenmerking en etikettering op de wagens en de juiste documentatie van aanwezige gevaarlijke stoffen op de emplacementen zijn van belang voor de hulpverlening bij calamiteiten.

Nieuws Persvoorlichting Stuur door