Nieuws

Internetconsultatie circulaire windturbines bij risicovolle bedrijven van start

Geplaatst op: 2 juni 2021

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een circulaire voor over windturbines bij risicovolle bedrijven. U kunt op deze ciruclaire tot 30 juni op de circulaire reageren.

Doel van de circulaire
De circulaire heeft tot doel bij te dragen aan een goede afweging van de veiligheid bij het toelaten of vergunnen van windturbines in de nabijheid van bedrijven of buisleidingen met gevaarlijke stoffen. Dat is naast andere belangen, zoals de energietransitie. Het bevoegd gezag wordt uitgenodigd de circulaire toe te passen bij de afweging van besluiten over het toelaten van windturbines in het omgevingsplan, of de vergunningverlening. Hiermee kan de uitvoeringspraktijk zich voorbereiden op de komst van de Omgevingswet. Onder de nieuwe wetgeving vindt de afweging van het groepsrisico op een andere manier plaats. Niet meer puur rekenkundig, maar meer gebiedsgericht. De verantwoordelijkheid voor het nemen van de genoemde besluiten ligt, net als in de huidige situatie, bij het bevoegd gezag.

Verwachte effeten van de regeling voor de doelgroepen
De bestuurlijke lasten voor overheden nemen naar verwachting niet toe. Van gemeenten en provincies wordt in de huidige situatie ook al verwacht dat zij aandacht besteden aan een zorgvuldige voorbereiding van besluiten. De manier van afwegen van het groepsrisico krijgt een ander accent, die aansluit bij de Omgevingswet. De circulaire biedt hiervoor een (vrijwillig) kader als handvat.

De circulaire richt zich tot het bevoegd gezag en niet rechtsreeks tot burgers of bedrijven. Er wordt, wat betreft indieningsvereisten bij een aanvraag voor een omgevingsvergunning, geen toename van de administratieve lasten verwacht ten opzichte van de huidige situatie.

Reageren
U kunt via deze website tot en met woensdag 30 juni 2021 reageren op alle onderdelen van de voorgenomen circulaire.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ontvangt graag uw reactie op de voorgenomen circulaire. Alle reacties worden benut bij de voorbereiding van de te publiceren definitieve versie.

U kunt hier reageren en de bijbehorende stukken downloaden.