Nieuws

Interprovinciaal beleidscoördinator Externe Veiligheid gezocht

Geplaatst op: 23 november 2010

In de afgelopen jaren hebben provincies gewerkt aan een gezamenlijk uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid. Deze samenwerking wordt in de komende periode (2011-2014) voortgezet en vindt plaats vanuit een gezamenlijke uitvoeringsvisie. Momenteel wordt een uitvoeringsprogramma voor de periode 2011-2014 samengesteld.

Dit programma wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de portefeuillehouder externe veiligheid van het BOAG-M (Brede Overleg en Adviesgroep Milieu). Voor de voorbereiding, planning, uitvoering, doorwerking en verantwoording van dit programma en de strategische ondersteuning van de portefeuillehouder wordt met ingang van 1 januari 2011 een programmacoördinator gezocht voor de periode 2011-2014.

De functie

De interprovinciaal beleidscoördinator Externe Veiligheid wordt tijdelijk gedetacheerd voor 2 dagen per week (0,4 fte). Detachering vindt plaats vanuit een al bestaande aanstelling bij de overheid. Gedacht wordt aan een coördinator met een huidige functieschaal van 12. Standplaats voor de werkzaamheden is (vooralsnog) de provincie Zuid-Holland.

De functie-inhoud

De interprovinciaal beleidscoördinator Externe Veiligheid:

• Stelt jaarlijks een uitvoeringsprogramma, een budget en een monitoringrapportage samen;

• Bewaakt de voortgang in de realisatie van de uitvoeringsvisie en het uitvoeringsprogramma;

• Zorgt voor actieve coördinatie van de projecten t en aanzien van planning, voortgang, budget, kwaliteit resultaten en doorwerking/implementatie van de resultaten in samenspraak met projectleiders;

• Stemt af met alle betrokkenen over de planning en voortgang van het gezamenlijke programma;

• Ondersteunt de portefeuillehouder externe veiligheid in de strategische inbreng in de BOAG-M in overleg met de voorzitter van de werkgroep Veiligheid

Functie-eisen

De interprovinciaal beleidscoördinator Externe Veiligheid functioneert op academisch niveau en heeft de volgende ervaring- en vaardigheden:

• Ervaring met het coördineren in het openbaar bestuur, vooral tussen overheidsorganisaties;

• Inhoudelijke kennis en ervaring met Externe Veiligheidsbeleid;

• Vaardigheid in het coördineren van projecten in een complexe bestuurlijke omgeving;

• Vaardigheid in het verkrijgen van afstemming en draagvlak tussen overheidsorganisaties en het opbouwen van een breed en divers netwerk;

• Inhoudelijke vaardigheid met programma- en projectmanagement (planning, budgettering, voortgangsrapportages).

Gevraagde competenties

• Strategisch vermogen, communicatief vaardig, een verbinder.

Nadere informatie

Nadere informatie over de vacature is in te winnen bij de portefeuillehouder externe veiligheid BOAG-M, dhr. B. Houtkamp. telnr. 070 4416605

Solliciteren

Geïnteresseerd? Stuur je motivatie en je CV vóór 26 november 2010 op naar dhr. B. Houtkamp, email rp.houtkamp@pzh.nl. De sollicitatiegesprekken vinden plaats op 6 december 2010.