Nieuws

Intrekken PGS 24

Geplaatst op: 11 maart 2013

PGS programmaraad heeft de PGS 24 ‘Propaan - Vulstations voor spuitbussen met propaan, butaan en dimethyl-ether als drijfgas’ ingetrokken.

Deze richtlijn was van toepassing op de gehele inrichting voor het vullen van spuitbussen met als drijfgas butaan, propaan en andere brandbare drijfgassen. Hieronder werd ook gerekend de vulplaats bij het kleinschalig vullen van spuitbussen ten behoeve van verf.

De richtlijn uit 1997 was sterk verouderd en voldoet niet aan de laatste stand der techniek. Op basis van rapporten en discussies is besloten om PGS 24 niet te actualiseren en de versie uit 1997 in te trekken. Argument hiervoor was o.a. het geringe aantal bedrijven dat binnen het toepassingsgebied van PGS 24 valt.

De ingetrokken versie PGS 24:1997 blijft beschikbaar op de website PGS als naslag voor bestaande vergunningen waarin deze nog is opgenomen.