Nieuws

Inventarisatie van het werkprogramma Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS)

Geplaatst op: 18 juli 2023

Voor de inventarisatie van het werkprogramma Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS)*, vragen we de behoefte uit naar nieuwe PGS’en of de wens tot actualisatie van reeds bestaande PGS’en. De PGS-adviescommissie inventariseert welke (nieuwe) onderwerpen de komende jaren op het werkprogramma moeten komen. Bij deze inventarisatie vragen we uw hulp.

*Een PGS-richtlijn is in het kort een document over de veilige opslag en de bijbehorende activiteiten met gevaarlijke stoffen. In de PGS-richtlijn staan de belangrijkste risico's van die activiteiten voor de veiligheid van werknemers, de veiligheid van de omgeving en de brandveiligheid.

Met bijgevoegde vragenlijst brengen we de behoefte in kaart. Is er behoefte aan een nieuwe PGS of herziening van een reeds bestaande PGS? De vragenlijst kan tot uiterlijk 25 augustus 2023 ingevuld worden. De link naar de vragenlijst: https://forms.office.com/e/Xv7mLvtMMY


Graag wil ik u vragen om deze vragenlijst te delen met uw achterban, netwerk of eventueel andere belanghebbende. Bij vragen kunt u een email sturen naar PGS@publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl.