Nieuws

Jaarcongres Relevant 2023: Veilige en gezonde energietransitie

Geplaatst op: 22 februari 2023

Jaarcongres Relevant, hét congres voor iedereen die werkzaam is op gebied van Externe Veiligheid, vindt dit jaar plaats op dinsdag 28 maart in het Provinciehuis Overijssel in Zwolle. Dit jaar staat het congres in het teken van de risico's van de versnellende energietransitie. Ontmoet deze dag uw collega's en experts afkomstig uit het brede gebied van externe veiligheid en blijf op de hoogte van de recente ontwikkelingen! Meld u aan vóór 1 maart voor het vroegboektarief!

Meer info

Omgevingsveiligheid van stromen waterstofrijke energiedragers
In het plenaire programma gaan we in op de omgevingsveiligheid van stromen waterstofrijke energiedragers. De energietransitie brengt mogelijk stromen gevaarlijke stoffen op gang, zoals waterstof en ammoniak. Wat betekent dit voor de omgevingsveiligheid in de praktijk? Berenschot, Arcadis en TNO hebben hier onderzoek naar gedaan. Het rapport gaat begin februari naar de Tweede Kamer. Onderzoekers presenteren hun bevindingen tijdens Jaarcongres Relevant en gaan in een paneldiscussie hierover in gesprek met u.

Energietransitie als nationaal veiligheidsvraagstuk
Verder vertelt Leendert Gooijer van RIVM over de energietransitie als nationaal veiligheidsvraagstuk. Hij gaat hierop in vanuit verschillende perspectieven, zoals arbeidsveiligheid, maar ook omgevingsveiligheid en nationale veiligheid. Wat is nationale veiligheid en op welke manier raakt de energietransitie de nationale veiligheid? Kan het leiden tot maatschappelijke ontwrichting?

Opzet
Tijdens het congres wisselen plenaire delen en deelsessies elkaar af. Het programma is afwisselend en gaat in op de actualiteit rondom externe veiligheid en de energietransitie. Ook is er veel ruimte voor ontmoeting. Door deze opzet is het congres dé plek om inspiratie op te doen, bij te praten en elkaar te ontmoeten.

Jaarlijks bezoeken zo'n 250 deelnemers, afkomstig uit gemeenten, provincies, veiligheidsregio’s, bedrijfsleven en adviesbureaus, het congres voor verdieping en ontmoeting.

Deelsessies
De eerste deelsessies zijn bekend! De indeling in rondes nog niet. Meer weten over de verschillende deelsessies en de sprekers?

Bekijk de deelsessies