Nieuws

Jaarintensiteiten en toedelingen VGS op website

Geplaatst op: 8 juni 2009

De Dienst Verkeer en Scheepvaart (DVS) van Rijkswaterstaat werkt aan een nieuwe website voor jaarintensiteiten en toedelingen van transport van gevaarlijke stoffen. Op deze site komen gegevens te staan over jaarintensiteiten en toedelingen van vervoer gevaarlijke stoffen.

Op de nieuwe website komen gegevens beschikbaar over de meest recente jaarintensiteiten van het transport van gevaarlijke stoffen in bulk. Het gaat om data op basis van tellingen die DVS sinds 2006 heeft laten uitvoeren op Rijkswegen en enkele provinciale en gemeentelijke wegen. Daarnaast komt er een overzicht van de jaarintensiteiten sinds 2003 op basis van tellingen door derden (gemeenten, provincies, regionale diensten RWS, etc). Van de wegvakken waar sinds 2003 geen nieuwe tellingen zijn uitgevoerd, is aangegeven of voor het betreffende wegvak voor de risicoatlas 2003 (of zelfs 1997) wel de jaarintensiteit is bepaald (inclusief de daarbij voor het wegvak gebruikte codering).

Beschikt u over jaarintensiteiten die sinds 2003 zijn afgeleid op basis van zowel handmatige als digitale tellingen en staan ze nog niet op de website? Mail ze dan naar DVS externeveiligheid@rws.nl. U kunt op dit mailadres ook doorgeven of u tellingen gaat uitvoeren in het kader van de jaarintensiteit van het transport van gevaarlijke stoffen. Dit om te voorkomen dat een andere organisatie in dezelfde periode tellingen laat verrichten op hetzelfde wegdeel.

Toedelingen

Op de site komen ook de toedelingen te staan van het transport van gevaarlijke stoffen voor nieuw aan te leggen wegen. DVS maakt die toedelingen op verzoek en in overleg met gemeenten of provincies op basis van de jaarintensiteiten op bestaande (rijks)wegen, de ligging van chemieclusters en tunnels van categorie I en II, enz.

Omdat de website nog in ontwikkeling is, staan de gegevens voorlopig nog op de website.