Nieuws

Kamerbrief over invulling moties CO2-opslag Barendrecht

Geplaatst op: 13 april 2010

De ministers van Economische Zaken en VROM hebben op 12 april 2010 een brief aan de Tweede Kamer gestuurd waarin zij aangeven hoe zij uitvoering geven aan de moties over CO2-opslag die op 26 januari door de Kamer zijn aangenomen.

Op verzoek van de Kamer gaat deze brief ook in op de relatie met de Crisis- en Herstelwet, het rapport van de Universiteit van Utrecht en de uitlatingen van mevrouw De Coninck van ECN over het academische debat over CO2-afvang en opslag. Klik hier voor de brief en bijlagen.