Nieuws

Kleine actualisatie PGS 19 over de opslag van propaan

Geplaatst op: 15 augustus 2011

De huidige versie van de PGS 19 'Propaan: opslag' is verschenen in 2009. Na publicatie heeft het PGS-projectbureau verschillende wijzigingsvoorstellen ontvangen van de gebruikers. Deze worden in de kleine actualisatie verwerkt. Verder gaat het RIVM de interne veiligheidsafstanden herrekenen. Mogelijke fysieke maatregelen om aan deze afstanden te voldoen maken ook deel uit van de kleine actualisatie.

De startvergadering van het PGS 19-team is in augustus. Hiervoor zijn de volgende belanghebbenden uitgenodigd:

  • gebruikers propaan: LTO Nederland, Recron, Vereniging Eigen Huis

  • installatiebedrijven en leveranciers propaan: VVG

  • metaalsector: FME

  • bevoegd gezag: IPO, VNG, Arbeidsinspectie, NVBR

  • keuringsinstantie: aangewezen keuringsinstelling

De geactualiseerde PGS 19 zal vermoedelijk medio 2012 beschikbaar zijn.