Nieuws

KLIC orientatiemelding geen alternatief voor ruimtelijke plannen nabij aardgasleidingen

Geplaatst op: 3 juli 2013

Het is gebleken dat er soms door gemeenten, of in opdracht van gemeenten werkende bureau’s, een KLIC orientatiemelding wordt gedaan om erachter te komen of er kabels en leidingen in een plangebied liggen. Zo’n melding levert dan een lijst met kabels en leidingen op die nabij de KLIC locatie liggen. Maar voor aardgasleidingen is dat niet voldoende.

De invloedszones van aardgasleidingen zijn vaak groot; de leidingen kunnen ruim buiten het selectiegebied van de KLIC orientatiemelding liggen maar het plangebied kan dan toch binnen de invloedsgebieden van de aardgasleidingen liggen. Met alleen een KLIC orientatiemelding kunnen er dus aardgasleidingen gemist worden die wel van invloed zijn op het ruimtelijke plan en/of andere initiatieven met ruimtelijke consequenties.

Om er achter te komen of er aardgasleidingen van invloed kunnen zijn op het ruimtelijke plan is het nodig dat een CAROLA leidingdata-aanvraag aan de aardgasleidingbeheerders wordt gestuurd en dat er, na ontvangst van de leidingdata, ten minste wordt gekeken of het plan binnen de eventuele PR 10-6 per jaar contouren of binnen de invloedsgebieden van de leidingen liggen.

Als dat het geval is dan zal een beoordeling van het plan volgens de regels van het Bevb moeten plaatsvinden.

Een indicatie of er aardgasleidingen nabij het plan aanwezig zijn kan worden verkregen door de Risicokaart (nederland.risicokaart.nl) te raadplegen.

Echter, de informatie op de risicokaart van de leidingen van Gasunie is op dit moment niet helemaal up-to-date. Dat heeft te maken met de grote hoeveelheid data van Gasunie die niet goed in de database van de Risicokaart kan worden ingelezen. Aan een oplossing wordt hard gewerkt; naar verwachting is de Risicokaart in de tweede helft van 2013 weer actueel voor wat betreft de Bevb-leidingen van Gasunie.

Als u bovengenoemde bronnen onvoldoende of niet actuele informatie bieden dan kunt u ook altijd Gasunie benaderen voor meer informatie. Zie kaart gebiedsindeling van de Gasunie tracebeheerders