Nieuws

Kwaliteitseisen voor veiligheidsregio's

Geplaatst op: 24 juni 2009

De Ministerraad heeft ingestemd met het Besluit veiligheidsregio's, waarin onder meer de minimumeisen voor de rampenbestrijding en crisisbeheersing en de opkomsttijden van de brandweer staan.

Zo zal de brandweer in de meeste gevallen binnen acht minuten na een melding van een brand of ongeluk ter plekke moeten zijn. Bij sommige incidenten of gebouwen zal de minimale opkomsttijd juist korter of langer zijn. Maar de besturen van de veiligheidsregio's mogen besluiten andere opkomsttijden te hanteren op basis van het risicoprofiel van de regio en een afweging van de kosten en baten. De opkomsttijd mag niet langer zijn dan 18 minuten. Verder zijn eisen vastgelegd over bijvoorbeeld de organisatie, de alarmering en het informatiemanagement bij rampen en crises.

De Ministerraad heeft ook ingestemd met het Besluit personeel veiligheidsregio's. Hierin staan de verschillende functies en daarbij horende taken en competenties. Hiermee wordt een uniformiteit bereikt die nodig is voor goede interregionale bijstand en bovenregionaal optreden. Met het vastleggen van basiskwaliteiten van het personeel zijn ook de eigen veiligheid en de veiligheid van anderen gediend.

Beide besluiten zijn gebaseerd op het wetsvoorstel Veiligheidsregio's, waarmee de Tweede Kamer in april heeft ingestemd.