Nieuws

Landelijk Platform Veilige Leefomgeving deelt kennis bij bezoek aan Amersfoort

Geplaatst op: 26 september 2023

‘Fijn dat we samen al veel kennis hebben en niet ieder van ons het wiel opnieuw uit hoeft te vinden’

Maandagmiddag 18 september 2023: een tiental deskundigen externe veiligheid/omgevingsveiligheid trotseren 346 traptreden om de 98 meter hoge Onze Lieve Vrouwetoren in Amersfoort te beklimmen. Vanaf grote hoogte is de mooie stad Amersfoort te zien, kleine groene oases die de stad leefbaar houden en natuurlijk het omvangrijke spoornetwerk.

De deskundigen zijn bij elkaar gekomen voor de jaarbijeenkomst van het Landelijk Platform Veilige Leefomgeving (LPVL). Tijdens deze middag worden een paar Amersfoortse projecten rondom externe veiligheid besproken en bekeken. Het delen van kennis hierover staat centraal.

Zo’n 1900 stappen terug stond de groep nog op een bouwvallig terrein naast het spoor waar Erik Ader (adviseur omgevingsveiligheid RUD Utrecht) en José Hobert (beleidsadviseur milieu gemeente Amersfoort) de aanwezigen vertelden over de uitdagingen waar Amersfoort voor staat. De woningbouwopgave is een uitdaging als het gaat om omgevingsveiligheid. De beschikbare grond ligt veelal rond de spoorwegen en daar komen met regelmaat treinen met gevaarlijke stoffen voorbij.

Plasbrandaandachtsgebieden en andere uitdagingen
Sinds 1948 is Amersfoort enorm gegroeid. Lange tijd kon de stad zich uitbreiden in het landelijk gebied. Maar inmiddels liggen die wijken tegen de omringende dorpen aan en is dat niet meer mogelijk. Kleine braakliggende terreinen worden gezocht om een nuttige invulling aan te geven. Dit levert uitdagingen op voor de EV-deskundigen omdat deze grond vaak dicht bij het spoor ligt. En dat spoor wordt intensief gebruikt voor personenvervoer en voor het vervoeren van gevaarlijke stoffen. In koor mompelen verschillende EV-deskundigen ‘plasbrandaandachtsgebied en uitdaging met spoorgeluiden’. En dat blijkt precies zo te zijn volgens Erik Ader als hij vertelt over het Hoefkwartier project.

Er zijn veel gesprekken met betrokken partijen gevoerd en onderzoeken gedaan om tot werkbare oplossingen te komen. Een oplossing is het vergroten van het grindbed naast het spoor in combinatie met een grote wand die voor extra veiligheid zorgt. Om een veilige zone te creëren kunnen de huizen op 20 meter van het spoor worden gebouwd. In de plannen zijn ook de problemen qua geluid en trillingen van het spoor opgelost voor de toekomstige bewoners. Als met deze en andere maatregelen rekening wordt gehouden, kan daar straks een mooie woonwijk ontwikkeld worden met aanvaardbare risico’s voor de bewoners.

Voor de aanwezigen is de toelichting van Erik Ader interessant. Tijdens de bijeenkomst wordt ook nog een aantal andere projecten besproken. Het is duidelijk dat er veel uitdagingen zijn op het gebied van omgevingsveiligheid.

Kennis delen en intervisie
Daarom is het mooi om via dit platform te leren van elkaars vraagstukken en best practices. De deskundigen herkennen de uitdagingen en problematiek. Sommige deskundigen lopen tegen dezelfde uitdagingen aan zoals in Amersfoort of merken op dat de groei van de steden in hun werkgebied nog makkelijk gaat in het buitengebied.

‘Best kans dat wij daar in de toekomst ook tegenaan lopen. Dan is het fijn om te weten dat ik met mijn collega’s het wiel niet hoef uit te vinden,’ zegt Martin den Haan, adviseur Externe Veiligheid bij FUMO.

Door de bijeenkomsten van het LPVL kennen de EV-deskundigen elkaar en is het makkelijk om contact te leggen bij vragen of voor intervisie. Op zo’n dag wordt weer duidelijk dat iedere provincie en gemeente eigen EV-uitdagingen heeft. En dat er veel specifieke kennis is die verdeeld is over het land. Het delen van deze kennis helpt bij de aanpak van plannen waarbij omgevingsveiligheid een rol speelt.

De groep heeft tijdens de bijeenkomst zowel op grote hoogte als op de grond kennisgemaakt met Amersfoort en met elkaar. Na al dat lopen en klauteren is een rondvaart op de fluisterboot een fijne afsluiter van de dag en geeft weer een andere kijk op Amersfoort! Hartelijk dank aan Erik en José voor deze leerzame dag!

Meer informatie over het LPVL
Het Landelijk Platform Veilige Leefomgeving (LPVL) staat voor kennis over externe veiligheid/omgevingsveiligheid. Het LPVL deelt kennis hierover in een landelijk netwerk.

Nieuwsgierig naar wat het LPVL nog meer doet? Kijk dan op www.relevant.nl en connect met het LPVL op LinkedIn. Ook geïnteresseerd in deelname? Stuur dan een mail naar Lilian Weeda, voorzitter LPVL, via l.weeda@omwb.nl.