Nieuws

Landelijk steunpunt Externe Veiligheid van start

Geplaatst op: 4 januari 2011

Eind 2010 is landelijk steunpunt Externe Veiligheid van start gegaan. Dit steunpunt is een vervolg op het landelijk steunpunt BRZO en het landelijk steunpunt QRA en is ondergebracht bij de Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond.

De medewerkers van dit steunpunt hebben ervaring met belangen (waaronder externe veiligheid) van gemeentelijk en provinciaal bestuur. Het productenpakket dat door het steunpunt Externe Veiligheid wordt aangeboden is breder. Zo zijn er nu ook producten voor de ruimtelijke ordening opgenomen in de productcatalogus. Meer informatie