Nieuws

Machtiging transport CO2 binnenvaart

Geplaatst op: 21 april 2009

Het IVW Scheepvaart heeft Chemgas Shipping gemachtigd om te experimenteren met het vervoeren van CO2 in bulk met gastankers type G. Het CBRB is erg blij dat het gelukt is. 'Dit biedt perspectieven om mee te doen in de CCS (Carbon Capturing & Storage) discussie.' Ook dringt men internationaal aan op aanpassing van het ADNR.

Tot heden mocht CO2 alleen in zeeschepen worden vervoerd. Verwacht wordt dat de binnenvaart met transport met pijpleidingen kan concurreren. In één gastanker kan 5000 tot 6000 ton CO2 worden vervoerd. Wanneer men bijvoorbeeld CO2 ophaalt in Duisburg en dat vervoert naar een opslagpunt bij Rotterdam, dan kan met één tanker jaarlijks een miljoen ton CO2 getransporteerd worden.

Bron: Gevaarlijke lading, vaktijdschrift voor vervoer, op- en overslag gevaarlijke stoffen, 20 april 2009