Nieuws

Marktverkenning PGS 2015

Geplaatst op: 30 april 2014

De PGS Beheerorganisatie streeft ernaar om elke vier jaar de PGS publicaties te actualiseren indien hiertoe een behoefte en noodzaak is.

Om dit in kaart te brengen voert het PGS-projectbureau momenteel een marktverkenning uit voor de volgende PGS-publicaties:

PGS 7:2007 ‘Opslag van vaste minerale anorganische meststoffen’

PGS 8:2011 ‘Organische peroxiden: Opslag'

PGS 10:2005 ‘Vloeibare zwaveldioxide: opslag en gebruik’

PGS 13:2009 ‘Ammoniak als koudemiddel in koelinstallaties en warmtepompen’

PGS 16:2010 ‘LPG: Afleverinstallaties’

PGS 17:2009 ‘LPG-tankwagens'

PGS 22:2009 ‘Toepassing van propaan'

PGS 25:2009 ‘Aardgas: Afleverinstallaties voor motorvoertuigen'

PGS 28:2011 ‘Vloeibare brandstoffen: ondergrondse tankinstallaties en afleverinstallaties’

PGS 30:2011 ‘Vloeibare brandstoffen: bovengrondse tankinstallaties en afleverinstallaties’

U kunt deelnemen aan deze marktverkenning door het invullen van onderliggende vragenlijst.

De ingevulde vragenlijst kunt u vóór 12 mei 2014 retourneren naar pgs@publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl.

Het Projectbureau verwerkt de informatie en zal deze voorleggen aan de PGS-programmaraad ten behoeve van het werkprogramma voor 2015. Reacties over PGS 7, PGS 13 en PGS 25 die wij in voorgaande jaren al hebben ontvangen, zullen wij dit jaar weer meenemen in de overweging. Indien er aanleiding en urgentie is voor een actualisatie en dit is goedgekeurd door de Programmaraad dan zal het Projectbureau de actualisatie in haar planning opnemen.

Mocht uit de marktverkenning blijken dat er geen aanleiding/urgentie is voor de actualisatie van de PGS dan zal er op een later moment weer een volgende markverkenning worden uitgevoerd.

Indien u vragen heeft over de marktverkenning dan kunt u contact opnemen met het PGS-projectbureau, tel. 015 - 2 690 120 of per e-mail.

Alvast vriendelijk bedankt voor uw medewerking!