Nieuws

Marktverkenning PGS beheerorganisatie planning 2012

Geplaatst op: 15 augustus 2011

De PGS Beheerorganisatie streeft ernaar om elke vier jaar de PGS publicaties te actualiseren. Om de behoefte en noodzaak van een actualisatie in kaart te brengen voert het PGS Projectbureau momenteel een marktverkenning uit voor de volgende PGS documenten:

  • PGS 6 ‘Aanwijzingen voor implementatie BRZO 1999’

  • PGS 7 ‘Opslag van vaste minerale anorganische meststoffen’

  • PGS 25 ‘Aardgas: afleverstations voor voertuigen’

  • PGS 26 ‘Gecomprimeerd aardgas: veilig stallen en repareren van voertuigen’

  • PGS 29 ‘Richtlijn voor bovengrondse opslag van brandbare vloeistoffen in verticale cilindrische tanks’

Hier leest u hoe u kunt deelnemen aan deze marktverkenning.