Nieuws

Meer meldingen gevaarlijke stoffen weg en spoor

Geplaatst op: 30 augustus 2017

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft in 2016 meer meldingen ontvangen over incidenten bij het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg en het spoor. Sinds 2014 is er een stijging zichtbaar.

De Inspectie heeft een factsheet opgesteld dat ingaat op deze trend en op de oorzaken van incidenten.

Bron: Inspectie Leefomgeving en Transport