Nieuws

Meer overschrijdingen risicoplafonds basisnet in 2018

Geplaatst op: 18 juni 2019

Staatssecretaris Van Veldhoven (I&W) heeft het Jaarverslag Basisnet 2018 met een kamerbrief aan de Tweede Kamer aangeboden. In brief geeft zij aan dat de overschrijdingen van de risicoplafonds vergelijkbaar zijn met 2017 en gaat ze in op maatregelen om toekomstige overschrijdingen tegen te gaan.

Naast het jaarverslag bevat de brief ook de aanbieding van het eindrapport van de studie naar toekomstige mogelijkheden voor een modal shift van gevaarlijke stoffen naar en van het chemiecluster Chemelot.

De strekking van de brief is als volgt:

  • Toelichting op toename van overschrijdingen van de plafonds t.o.v. het Jaarverslag over 2017. Toename was te verwachten en reeds aangekondigd in kwartaalrapportages;
  • Aanpak van dit probleem is gericht op voorkomen van vervoer, maximaal gebruik van de Betuweroute en modal shift naar binnenvaart / buisleidingen;
  • Er zijn geen kwetsbare objecten aanwezig binnen de PR 10-6 contouren;
  • Terugblik op het Platform voor de veiligheid rond het spoor van 9 mei;
  • Voor de zomer van 2020 moet er een door betrokken partijen gedragen een beeld zijn van de structurele oplossingen.
  • Er worden regionale sessies belegd om knelpunten te inventariseren waar de combinatie van vervoer en RO-plannen kan leiden tot een toename van het groepsrisico.
  • Er worden voor na de zomer gesprekken gepland met bestuurders langs de Brabant- en Bentheimroute
  • Uitvoering van convenant warme-BLEVE-vrij rijden blijft succesvol, met een dekkingsgraad van bijna 100%.

Bekijk hier het verslag Basisnet 2018, de volledige kamerbrief, en de bijbehorende bijlages.