Nieuws

Met spoed gevraagd namens VNG: leden voor beoordelingscommissie Nieuwe prioriteiten omgevingsveiligheid

Geplaatst op: 22 september 2021

Voor de bemensing van de beoordelingscommissie voor cluster 6: nieuwe prioritieiten omgevingsveiligheid, worden kandiaten gezocht.

Veiligheid is een basisbehoefte. Iedere burger heeft het recht op een veilige leefomgeving. Dit is opgenomen in de Nationale omgevingsvisie (NOVI) en de Milieuvisie van het Rijk met als streven het blijvend verbeteren van de omgevingsveiligheid.

Voor overheden die goede ideeën hebben om deze continue verbeterslag van de omgevingsveiligheid te realiseren, heeft het ministerie van I&W subsidie beschikbaar gesteld.

Twee keer per jaar kunnen projectvoorstellen worden ingediend. In 2021 is dat maart en september, in 2022-2024 januari en juli. Voor de beoordeling van de projectvoorstellen aan het Afsprakenkader (zie link hiervoor). Projecten die bijdragen aan een effectieve en efficiënte voorbereiding van de overheden op ontwikkelingen die de omgevingsveiligheid raken. Denk aan ontwikkelingen in de energietransitie of nieuwe wetgeving. Is een commissie samengesteld waarin vertegenwoordigers deelnemen namens IPO, VNG, I&W, J&V ondersteund door Omgevingsdienst NL (als secretaris en kassier). Voor de bemensing van deze commissie namens IPO, VNG en J&V wordt een beperkte kandidatenpool (ca. 6 deelnemers) gezocht waaruit per beoordelingsronde drie leden worden afgevaardigd naar de beoordelingscommissie.

De uitvraag geldt ten minste voor de eerstvolgende beoordelingsronde en mogelijk ook voor de 2 beoordelingsrondes in 2022. Belangrijk is dan ook dat je tijd kunt vrij maken in oktober 2021.

Praktische informatie:

  • Per beoordelingsronde moet worden gerekend op circa 5 werkdagen; de inzet is afhankelijk van het aantal voorstellen;
  • De werkzaamheden bestaan uit het doornemen van de ingediende aanvraagformulieren (zie link), bespreking met de overige leden om te komen tot een gezamenlijk voorstel voor het besluitvormend orgaan (DO-klein). Daarnaast betreft het ad hoc advisering over eventuele verbeteringen in het beoordelingsproces. Bij de werkzaamheden hou je contact met de contactpersoon bij de organisatie die je vertegenwoordigt;
  • In de huidige planning start de eerstvolgende beoordelingsronde begin oktober 2021.

 Profiel:

  • HBO(+)- werk- en denkniveau;
  • goed bekend met de uitvoeringspraktijk van de omgevingsveiligheidstaken en nieuwe ontwikkelingen op dat vlak, inclusief de uitdagingen voor de uitvoeringspraktijk;
  • kennis van omgevingsveiligheid;
  • bekend met het landelijk netwerk voor omgevingsveiligheid;
  • onafhankelijk, objectief, zorgvuldig, samenwerken, onderhandelingsvaardig, enthousiast.

 Heb je interesse én kun je tijd vrij maken op genoemde data, laat het dan voor 4 oktober a.s. weten aan inge.devries@vng.nl

Heb je wel interesse maar geen tijd op de korte termijn, meld je dan ook aan; je kunt dan eventueel deelnemen in de volgende ronde.