Nieuws

Minister informeert de Kamer over de voortgang van het Basisnet Spoor

Geplaatst op: 7 maart 2010

Voor het ontwerp Basisnet Spoor zijn thans de richtinggevende kaders vastgesteld.

Hoewel de spanning tussen de ruimtelijke ordening, veiligheid en het vervoer van gevaarlijke stoffen juist bij Spoor zeer groot is, wordt met de voorziene inzet van vervoers- en infrastructurele maatregelen in 2020 een sterke reductie van de veiligheidsrisico's aan de bebouwingszijde bereikt.

In zijn brief van 18 februari jl. informeert minister Eurlings de Kamer hierover.