Nieuws

Ministerie I&W: strenger regime hardleerse bedrijven gevaarlijke stoffen

Geplaatst op: 12 juli 2018

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat heeft aangekondigd dat er voor Brzo-bedrijven die zich willens en weten niet aan de regels houden in de toekomst apart een toezichts- en handhavingsregime zou moeten gelden.

De staatssecretaris constateert dat ingrijpen bij overtredingen voor lokale bestuurder ingewikkeld is. Daarom is er nu een overzicht 'de Zeer Zorgwekkende Stoffen navigator' gemaakt. Op die manier hebben bestuurders beter inzicht in het omgaan met milieuvergunningen. De staatssecretaris heeft het RIVM gevraagd een kennisnetwerk voor vergunningverleners mogelijk te maken.Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat vindt dat bij de ontwikkeling van producten te weinig aan veiligheid en gezondheid wordt gedacht. Voor een circulaire economie en een veilige leefomgeving zijn veilige materialen, producten en processen een voorwaarde voor het zogenaamde Safe-by-Design.

Bron: Tijdschrift gevaarlijke lading: