Nieuws

Naar een kennisnetwerk externe veiligheid

Geplaatst op: 3 maart 2014

Welke informatie hebben partijen nodig in de uitvoering van taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving? Welke informatie is al beschikbaar en hoe verzamel, deel en bewaar je dit? Het nationale programma Kennisinfrastructuur werkt aan deze vragen. De projectleiding van het deelprogramma Externe Veiligheid, klopte bij LEF aan om hun (deel)vraagstuk te faciliteren. Op 13 februari 2014 was het zover.

Het deelprogramma Externe Veiligheid (een van de drie pilots) zoekt de samenwerking met alle betrokken partijen: veiligheidsregio’s, omgevingsdiensten (RUD’s), provincie, gemeente, kennisinstituten en ministerie. Het wordt getrokken door Rijkswaterstaat en Kenniscentrum InfoMil. Zo'n 30 afgevaardigden zijn op 13 februari actief aan de slag gegaan met hun deelvraagstuk bij het LEF future center Rijkswaterstaat.