Nieuws

Neem deel aan een kennistafel!

Geplaatst op: 16 maart 2008

Binnenkort starten er twee nieuwe kennistafels: groepsrisico en stand der technieke/inherente veiligheid. In de loop van 2008 zal ook een kennistafel transport starten. In de kennistafels discussiëren professionals die dagelijks te maken hebben met de uitvoeringspraktijk over actuele vraagstukken. De uitkomsten van deze discussies kunt u vinden op relevant.

Wilt u deelnemen aan een van de bovengenoemde kennistafels? Meld u dan aan! Dat kan door een mail te sturen aan info@relevant.nl. Vermeld hierbij het onderwerp, uw naam, uw organisatie en uw praktijkervaringen. Voor de volledigheid melden we dat de kennistafels zich richten op samen verder komen en op interactie tussen professionals die dagelijks met het onderwerp te maken hebben. Halen en brengen dus. Van deelnemers verwachten we een actieve inbreng (bijvoorbeeld een casus) waarover discussie plaats kan vinden.

De kennistafels die in 2007 al gestart zijn (buisleidingen, saneren en risicocommunicatie) lopen door in in 2008. door, Ook in deze kennistafels is ruimte voor nieuwe deelnemers.