Nieuws

Nieuw kennisdossier over veilige energietransitie

Geplaatst op: 8 juni 2021

De energietransitie is in volle gang. De kennis over de veiligheid van de energietransitie is vanaf nu te vinden in het online kennisdossier Veilige energietransitie, kennis gebundeld.

In Nederland wordt veel kennis op het gebied van de (veilige) energietransitie ontwikkeld. Die kennis wordt op diverse manieren vastgelegd en verspreid, waardoor versnippering op de loer ligt. Het nieuwe kennisdossier bundelt en ontsluit nieuwe en bestaande gevalideerde kennis.

10 energiedragers uitgewerkt
In het online dossier vindt u informatie over 10 energiedragers: windturbines, zonnepanelen, elektrificatie, biomassa, geothermie, duurzaam bouwen, CO2, waterstof, multifuel tankstations en LNG. Per thema wordt informatie gegeven over:

  • veiligheidsaspecten
  • wet- en regelgeving
  • vergunningverlening, toezicht en handhaving
  • risicobeheersing en incidentbestrijding.

Niet alleen publicaties, maar ook relevante netwerken, pilots en praktijkervaringen zijn opgenomen. Ten slotte is er per energiedrager een rubriek met vragen en antwoorden.

Samenwerking tussen IFV, InfoMil en Relevant
Het IFV heeft het kennisdossier ontwikkeld in samenwerking met Kenniscentrum InfoMil en Relevant. Het programma Impuls Omgevingsveiligheid 2020 heeft het project ondersteund met een financiële bijdrage. Naast het dossier zijn 4 kennisbundels opgesteld over: waterstof in de gebouwde omgeving, geothermie, zonnepanelen en windturbines. Deze kennisbundels zijn ook toegevoegd aan het dossier.

Neem een kijkje!
U vindt het kennisdossier op www.veilige-energietransitie.nl. De ontwikkelingen gaan snel en er verschijnen regelmatig nieuwe kennisproducten. Het dossier wordt dan ook regelmatig geactualiseerd.