Nieuws

Nieuw programma van het Landelijk Platform Veilige Leefomgeving 2023-2024

Geplaatst op: 16 april 2023

Het Landelijk Platform Veilige Leefomgeving heeft het nieuwe programma opgesteld voor de periode 2023-2024. In dit programma wordt kort teruggekeken op de afgelopen twee jaar en worden de ontwikkelingen, doelen en activiteiten voor de periode 2023-2024 beschreven.

Al tientallen jaren bestaat bij de decentrale overheden de behoefte om landelijk kennis te delen over externe veiligheid. Daarom is in de jaren tachtig de IPO-werkgroep Veiligheid opgericht (VELG-V). Deze werkgroep heeft onder andere een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van beleid, zoals de totstandkoming van het Besluit risico’s zware ongevallen (Brzo) en het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) en aan de ontwikkeling van praktische instrumenten (het rekenpakket (IPO)RBM).

Na de oprichting van de Omgevingsdiensten (OD’s) kwamen veel leden bij de OD’s terecht en heeft de voormalige IPO-werkgroep zich ontwikkeld tot een breder samengestelde werkgroep van EV-deskundigen, met name afkomstig van omgevingsdiensten, gemeenten en provincies. Het vakgebied externe veiligheid blijft voortdurend in ontwikkeling. De werkgroep heeft een aantal jaren de naam Werkgroep Omgevingsveiligheid gedragen, maar kreeg in 2018 de nieuwe naam Landelijk Platform Veilige Leefomgeving (hierna: LPVL). Het LPVL heeft als belangrijkste doelstelling het delen van kennis over de risico’s die het gevolg zijn van transport, opslag en gebruik van gevaarlijke stoffen (externe veiligheid of omgevingsveiligheid).

In het nieuwe programma wordt kort teruggekeken op de afgelopen twee jaar en worden de ontwikkelingen, doelen en activiteiten voor de periode 2023-2024 beschreven.

De relevante documenten kunnen via de onderstaande links worden gedownload: