Nieuws

Nieuwe afspraken over nauwe samenwerking voor een veilig spoor

Geplaatst op: 29 januari 2020

Omdat meerdere partijen bij de afhandeling van spoorwegincidenten zijn betrokken, hebben de veiligheidsregio's, Nationale Politie, ProRail en het IFV de afgelopen jaren gewerkt aan landelijke afspraken. Deze zijn vrijdag 24 januari officieel bekrachtigd in een samenwerkingsovereenkomst.

Vervoer per spoor speelt een belangrijke rol in onze samenleving. Het is van vitaal belang dat reizigers en bedrijven erop kunnen vertrouwen dat zij en hun goederen veilig en op tijd op de plaats van bestemming aankomen. In geval van een incident werken hulpverleningsdiensten samen met ProRail om de spoorwegverbinding weer veilig en snel te herstellen.

Dit is geen eenvoudige taak. Het spoor is vaak lastig te bereiken en de werkruimte is soms beperkt. Bewustwording van de risico's op het spoor en vertrouwd raken met de specifieke spooromgeving zijn dus niet alleen een opdracht aan personen die dagelijks op het spoor werken, maar zeker ook aan de brandweer en andere hulpverleners. Dat begint al met het delen van kennis en informatie en met de voorbereiding van de incidentbestrijding.

Omdat meerdere partijen bij de afhandeling van spoorwegincidenten zijn betrokken, is de afgelopen jaren door de veiligheidsregio’s (waaronder de brandweer en de Geneeskundige Hulpverleningsorganisaties in de regio), Nationale Politie, ProRail en het Instituut Fysieke Veiligheid succesvol gewerkt aan landelijke afspraken. Deze zijn vrijdag 24 januari tijdens de vergadering van de Raad Commandanten en Directeuren Veiligheidsregio’s officieel bekrachtigd in een samenwerkingsovereenkomst.

Bron: Brandweer Nederland