Nieuws

Nieuwe data trainingen Omgevingsveiligheid zijn beschikbaar

Geplaatst op: 14 februari 2024

De VNG biedt weer verscheidene training en cursussen aan met betrekking tot omgevingsveiligheid.

Bijscholingstraining Omgevingsveiligheid en VTH (28 maart in Utrecht en 16 april in Zwolle)

Deze bijscholingstraining gaat specifiek in op het nieuwe beleid m.b.t. de inwerkingtreding van de Omgevingswet en richt zich met name op de belangrijke begrippen van externe veiligheid, hoe de veiligheidsrisico’s beheerst kunnen worden en welke activiteiten onder het EV-risico vallen. Tot slot krijg je tips mee en wordt er aandacht besteed aan de registratie.

De bijscholingsdag duurt van 09.00 uur tot circa 17.00 uur, inclusief pauzes en tijd om zelfstandig opdrachten uit te voeren. Het programma is als volgt:

 • Lesblok 1
  Opfrissen externe veiligheid
 • Lesblok 2
  Milieubelastende activiteiten (MBA’s) met een extern veiligheidsrisico
 • Lesblok 3
  Aan de slag!
 • Lesblok 4
  Tips en registratie externe veiligheidsrisico’s

De training is bedoeld voor medewerkers die in hun dagelijks werk direct of indirect te maken hebben met omgevingsveiligheid en taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) zoals vergunningverleners, toezichthouders en adviseurs van omgevingsdiensten en veiligheidsregio’s. Om tijdens het programma een sterke koppeling tussen de theorie en praktijk te kunnen realiseren en waarborgen, werkt VNG Connect Academie met docenten uit de praktijk. Zij beschikken naast inhoudelijke kennis over ruime didactische ervaring zodat aansluiting bij leerdoelen en leerwensen zijn gegarandeerd. Deze training wordt uitgevoerd in samenwerking met Oostkracht10.

De bijscholingstraining Omgevingsveiligheid en VTH is een ééndaagse klassikale bijeenkomst. Vooraf zal een digitale intake toegezonden worden waarin u uw leervragen kunt stellen. Tijdens de training komen deze aan bod. De training wordt afgesloten met een digitale toets, deze kunt u na afloop van de training thuis maken. De toets is voorwaardelijk voor het ontvangen van het certificaat. U kunt zich tot 14 dagen voor aanvang van de training afmelden. Besluit u binnen 14 dagen voor aanvang af te zien van deelname, dan zal een no-show fee in rekening worden gebracht, deze bedraagt 100,- excl. Btw.

Interesse? Meer informatie en aanmelden is mogelijk via de link:
https://www.vngconnect.nl/academie/Training/bijscholingstraining-omgevingsveiligheid-en-vth/3e86fcd4-26a4-494b-b916-831eefe22a0e 

Online training Omgevingsveiligheid voor ruimtelijke planmakers (4 april en 14 mei 2024)

U heeft als ruimtelijk planmaker invloed op de invulling van het onderdeel omgevingsveiligheid van het omgevingsplan. Tijdens deze training gaat u zelf aan de slag met de wettelijke verplichtingen, beleidsvrijheid en mogelijkheden en kunt u dit na afloop ook toepassen in de eigen organisatie.

Doel van deze bijscholing is inzicht krijgen in hoe het thema omgevingsveiligheid straks een (grotere) rol speelt bij ruimtelijke ontwikkelingen. Wat is het wettelijk kader? Wat kun je regelen in het omgevingsplan en wat in de milieuvergunning? Aan de hand van een casus met een woningbouwopgave in de omgeving van risicobronnen (onder meer een transportroute gevaarlijke stoffen) lichten we de theorie toe. Hierbij leggen we de link met andere thema’s van de Omgevingswet, zoals bijvoorbeeld energietransitie. De training bestaat uit een afwisseling van theorie en praktijk over hoe je met omgevingsveiligheid kunt omgaan in het omgevingsplan. We staan stil bij de wettelijke verplichtingen, maar ook bij de beleidsvrijheid en de mogelijkheden die er zijn om omgevingsveiligheid op een zinvolle manier mee te nemen in het omgevingsplan. Tijdens de training gaan cursisten ook zelf aan de slag met enkele casussen. Begrippen als aandachtsgebied, voorschriftengebied, risicogebied, bouwkundige maatregelen, gebiedstypen, e.d. komen uitgebreid aan de orde.

Om tijdens het programma een sterke koppeling tussen de theorie en praktijk te kunnen realiseren en waarborgen, werkt VNG Connect Academie met docenten uit de praktijk. Zij beschikken naast inhoudelijke kennis over ruime didactische ervaring zodat aansluiting bij leerdoelen en leerwensen zijn gegarandeerd. De bijscholing is bedoeld voor ruimtelijke planmakers bij kleine, middelgrote en grote gemeenten, hun ketenpartners, zoals provincies, omgevingsdiensten, veiligheidsregio’s, en GGD’en, en adviesbureaus. 

 De training Omgevingsveiligheid voor Ruimtelijke Planmakers is een ééndaagse online bijeenkomst en zal plaatsvinden via MS Teams. Vooraf zal een digitale intake toegezonden worden waarin u uw leervragen kunt stellen. Tijdens de training komen deze aan bod. U kunt zich tot 14 dagen voor aanvang van de training afmelden. Besluit u binnen 14 dagen voor aanvang af te zien van deelname, dan zal een no-show fee in rekening worden gebracht, deze bedraagt 100,- excl. Btw.

Voor meer informatie en aanmelden, zie de link:
https://www.vngconnect.nl/academie/Training/online-training-omgevingsveiligheid-voor-ruimtelijke-planmakers/33e0cceb-beae-4787-88c5-8f63a1b3ac4f