Nieuws

Nieuwe rekenmethodiek risico's opslag gevaarlijke stoffen beschikbaar

Geplaatst op: 4 augustus 2008

Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen kan een risico vormen voor de omgeving. Vanaf heden is de nieuwe rekenmethodiek voor het bepalen van de risico's beschikbaar voor deze zogenaamde PGS-15 inrichtingen.

De "Risicoanalyse methodiek CPR-15 bedrijven" uit 1997 is geactualiseerd. De nieuwe (Concept) rekenmethode voor PGS-15 inrichtingen is goedgekeurd in het Directeurenoverleg Externe Veiligheid (Do-EV) en zal op termijn worden voorgeschreven. Aanbevolen wordt bij het uitvoeren van een QRA rekening te houden met deze nieuwe inzichten. De rekenmethodiek zal worden opgenomen in de Handleiding Risicoberekening Bevi.

h3. PGS-15 inrichtingen

Dit zijn inrichtingen waar verpakte gevaarlijke stoffen worden opgeslagen. In de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15 (PGS-15) worden richtlijnen gegeven voor de brandveiligheid, arbeidsveiligheid en milieuveiligheid. Met een kwantitatieve risico analyse (QRA) kunnen de externe veiligheidsrisico's in kaart worden gebracht. Hoe dit wordt berekend wordt beschreven in de rekenmethodiek PGS-15 inrichtingen.