Nieuws

Nieuwe risicoafstanden voor buisleidingen met brandbare vloeistoffen

Geplaatst op: 12 augustus 2008

De aan te houden veiligheidsafstanden tussen buisleidingen met brandbare vloeistoffen en bebouwing gaan veranderen. Vanaf heden zijn de nieuwe afstanden voor deze zogenaamde K1-, K2- en K3-leidingen beschikbaar.

Het RIVM heeft deze nieuwe afstanden tot de plaatsgebonden risicocontour van 10-6 per jaar berekend. Tot de inwerkingtreding van nieuwe regelgeving geeft het Ministerie van VROM in een brief aan op welke manier de risicoafstanden moeten worden gebruikt. Beide documenten kunt u hier downloaden.