Nieuws

Nieuwe trainingen Omgevingsveiligheid najaar 2023

Geplaatst op: 18 april 2023

De VNG biedt verscheidene training en cursussen aan met betrekking tot omgevingsveiligheid.

Deze trainingen worden online aangeboden.

De volgende trainingen en cursussen met betrekking tot omgevingsveiligheid zijn beschikbaar:

Online basistraining Kennismaken met Omgevingsveiligheid
In deze basistraining wordt u meegenomen in de achtergronden en doelen van de veranderingen binnen de omgevingsveiligheid én hoe u hier praktisch mee kan omgaan. Het is daarmee niet alleen een kennismaking met Omgevingsveiligheid, maar ook een mooie update als u in het verleden al met externe veiligheid te maken hebt gehad. Er is een ruime mogelijkheid tot het stellen van vragen over de omgevingsveiligheidsaspecten waar u mee te maken hebt. De cursus wordt afgesloten met een aantal casussen uit het land.

Online training Omgevingsveiligheid voor Ruimtelijke Planmakers
U heeft als ruimtelijk planmaker invloed op de invulling van het onderdeel omgevingsveiligheid van het omgevingsplan. Tijdens deze training gaat u zelf aan de slag met de wettelijke verplichtingen, beleidsvrijheid en mogelijkheden en kunt u dit na afloop ook toepassen in de eigen organisatie.

Doel van deze bijscholing is inzicht krijgen in hoe het thema omgevingsveiligheid straks een (grotere) rol speelt bij ruimtelijke ontwikkelingen. Wat is het wettelijk kader? Wat kun je regelen in het omgevingsplan en wat in de milieuvergunning? Aan de hand van een casus met een woningbouwopgave in de omgeving van risicobronnen (onder meer een transportroute gevaarlijke stoffen) lichten we de theorie toe. Hierbij leggen we de link met andere thema’s van de Omgevingswet, zoals bijvoorbeeld energietransitie.

Het overzicht van alle beschikbare trainingen vindt u op VNG Connect Academie.