Nieuws

Nieuwe versie 6.54 SAFETI-NL

Geplaatst op: 5 juli 2009

De nieuwe versie van SAFETI-N is verschenen. Deze versie wordt met ingang van 1 juli 2009 via de REVI voorgeschreven voor gebruik van risicoberekeningen voor inrichtingen. Tegelijk is de daaraan gekoppelde nieuwe versie van de verschenen.

De voornaamste reden voor het verschijnen van versie 6.54 is dat deze versie onder Windows Vista draait. Deze versie blijft ook onder Windows XP functioneren. Daarnaast zijn er wijzigingen doorgevoerd die de gebruiksvriendelijkheid vergroten (aanvullende rapportages, eenvoudigere en nauwkeurigere invoer van gegevens en geintegreerde berekening van het plaatsgebonden risico (PR) en het groepsrisico (GR)).

In de Staatscourant van 26 juni worden de wijzigingen toegelicht.