Nieuws

Nieuwe versie PGS 15 "Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen"

Geplaatst op: 12 december 2012

In december 2012 is een nieuwe versie van de PGS 15 verschenen.

In nieuwe versie van het PGS 15 van december 2012 (versie 1.1.) is de tekst op een aantal punten gewijzigd:

  • verwijzingen (naar wetgeving) zijn verbeterd;

  • de definitie van bedrijfsbrandweer is veranderd;

  • de definitie van CMR stoffen is veranderd.

De details van alle wijzigingen zijn terug te vinden op pagina 2 van het nieuwe document.

Op de website PGS is de nieuwe PGS 15 te downloaden.