Nieuws

Nieuwe versie PGS 19 beschikbaar

Geplaatst op: 4 november 2013

Nieuwe versie PGS 19 'Propaan en butaan: opslag' is beschikbaar Het PGS 19-team heeft hard gewerkt aan een nieuwe versie van PGS 19. Vanaf nu is deze te downloaden van de PGS-website.

In PGS 19 zijn eisen opgenomen voor de opslag van propaan en butaan. De belangrijkste veranderingen van deze herziening van PGS 19 zijn:

  • De publicatie is in de lay-out gezet zoals die voor de gehele PGS-reeks geldt.
  • De PGS is in lijn gebracht met Europese normen en regelgeving (waaronder een eerste afstemming met EU-GHS). De classificatie is reeds gebaseerd op de CLP-regelgeving.
  • Interne veiligheidsafstanden zijn herrekend door het RIVM. Voor de meeste situaties zijn de interne veiligheidsafstanden kleiner geworden.
  • Ondergrondse opslag is ruimer mogelijk gemaakt door te verwijzen naar internationale regelgeving.
  • Waarderen van de veiligheidsmaatregelen die vertaald kunnen worden in een effectiever gebruik van de ruimte om de tank

Lees verder