Nieuws

Nieuwe wettelijke aanwijzing PGS

Geplaatst op: 27 maart 2013

Als IPPC-bedrijven een vergunning aanvragen, moet het bevoegd gezag in het kader van de omgevingsvergunning rekening houden met de Nederlandse informatiedocumenten over beste beschikbare technieken (BBT).

Dit staat in de Regeling omgevingsrecht (MOR, artikel 9.2). In de bijlage van de regeling staat een lijst met de Nederlandse informatiedocumenten. De lijst is per 1 januari 2013 geactualiseerd.

De lijst in de bijlage van het MOR bevat nu de in 2011 geactualiseerde publicaties uit de publicatiereeks gevaarlijke stoffen:

  • PGS 8 Organische peroxiden: Opslag (2011)

  • PGS 15 Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (2011)

  • PGS 25 Aardgas-afleverinstallaties voor motorvoertuigen (2009, versie 1.1)

  • PGS 28 Vloeibare brandstoffen - ondergrondse tankinstallaties en afleverinstallaties (2011)

  • PGS 30 Vloeibare brandstoffen - bovengrondse tankinstallaties en afleverinstallaties (2011)

IPPC

Een IPPC-bedrijf is een bedrijf dat onder de IPPC-richtlijn (richtlijn inzake industriële emissies) vergunningsplichtig is. Voor IPPC-installaties betekent dit dat ze (binnen vier jaar) aan deze laatste versies van de PGS moeten voldoen.