Nieuws

Nog dit jaar structuurvisie buisleidingen

Geplaatst op: 6 februari 2008

Voor het einde van het jaar verschijnt de structuurvisie Buisleidingen. Het wordt een nieuwe visie op de ruimtelijke gevolgen van het transport van gevaarlijke stoffen via buisleidingen.

Een structuurvisie schetst op hoofdlijnen een gewenste ruimtelijke ontwikkeling en geeft richting aan het beleid voor ruimtelijke ordening. De nieuwe visie geeft onder meer aan of rond buisleidingen vrije ruimte (leidingstroken) moet blijven bestaan. Ook geeft zij aan of meer ruimte nodig is om nieuwe buisleidingen te kunnen leggen. Dit schrijft minister Cramer (Ruimte en milieu) in een brief aan de Kamer.