Nieuws

Omgevingstournee BNSP: bijeenkomst externe veiligheid Wagenwerkplaats Amersfoort

Geplaatst op: 30 mei 2016

Op donderdagmiddag 9 juni 2016 organiseert de BNSP in het kader van de Omgevingstournee een interactieve bijeenkomst op en over de Wagenwerkplaats te Amersfoort.

De bijeenkomst wordt georganiseerd, in samenwerking met Ontwerp Veilige Omgeving en IMOSS. U bent hiervoor van harte uitgenodigd.

De Wagenwerkplaats was sinds 1904 in bedrijf voor onderhoud, revisie en ombouw van goederenwagons. Waar andere wagenwerkplaatsen in de jaren ’20 en ’30 sloten bleef die in Amersfoort open tot het jaar 2000. Veel van de historische gebouwen zijn bewaard gebleven en sinds 2007 is het complex Rijksmonument. Het terrein is nog eigendom van NS, maar er worden plannen gemaakt voor een grootschalige herontwikkeling met ruimte voor 650 woningen.

Dat ging (en gaat) echter niet zonder slag of stoot. Er is sprake van een ‘ingewikkelde milieusituatie’: de bodem van het terrein is zwaar vervuild door de industriële activiteiten uit het verleden, en uit de Tweede Wereldoorlog zitten er zelfs enkele bommen in de grond. Daarbij heeft ProRail op het moment nog een gedateerde en zeer uitgebreide vergunning, die ruimte laat voor rangeeractiviteiten met ook gevaarlijke stoffen over het terrein, met alle bijkomende (geluids)overlast van dien. Een nieuwe aanvraag loopt, maar is nog niet rond.

Omgevingsveiligheid is dus vanzelfsprekend een centraal thema bij de herontwikkeling van dit gebied. Het Masterplan voor de Wagenwerkplaats wordt momenteel opgesteld door IMOSS bureau voor stedenbouw i.s.m. H+N+S Landschapsarchitecten (beiden gevestigd op de Wagenwerkplaats). Serge Vonk van IMOSS zal tijdens de bijeenkomst het voortouw nemen.” In samenwerking met diverse partijen (o.a. gemeente Amersfoort en NS) zijn al diverse hobbels genomen. De Wagenwerkplaats wordt verdeeld in diverse kavels, die door verschillende partijen kunnen worden ingevuld; het eerste kavel is bestemd voor een CPO-groep. Op deelniveau moet het masterplan dus nog worden uitgewerkt, en ook de bestemmingsplanprocedure moet nog worden doorlopen.

De BNSP, Ontwerp Veilige Omgeving en IMOSS nodigen u uit voor een interactieve middag met diverse lezingen, een rondleiding over het terrein en een aantal uitdagende groepsopdrachten bij de verschillende kavels. Centraal staat het thema omgevingsveiligheid en hoe daarmee kan worden omgegaan door (en met) de verschillende betrokken partijen. De Wagenwerkplaats is bij uitstek een uitdagende casus om daarover met elkaar in gesprek te gaan.