Nieuws

Omgevingswet uitgesteld tot 2019

Geplaatst op: 31 mei 2016

In een brief aan de Tweede Kamer meldt de minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) dat de inwerkingtreding van de Omgevingswet is verschoven naar begin 2019.

In de Kamerbrief van vorige week meldt de minister dat het wetgevingsproces toch meer tijd kost. “Vanuit een zorgvuldig proces, waarbij voldoende tijd wordt genomen voor de parlementaire behandeling en de implementatie is het niet langer mogelijk om eind 2018 te starten met het nieuwe stelsel. Het eerst mogelijke moment van inwerkingtreding van de stelselherziening wordt voorjaar 2019.”

Vanwege de enorme omvang van de wetsontwerpen en vanwege het feit dat de toetsing en consultatie in de zomerperiode plaatsvinden, wordt de gebruikelijke termijn van acht weken opgerekt tot drie maanden. De bestuurlijke partners (de koepels van gemeenten, provincies en waterschappen) krijgen daardoor tot 30 september tijd om hun reacties in te dienen. De toetsing en consultatie van de Invoeringswet volgt dan in het najaar. Voor de zomer van 2017 (maar na de Tweede Kamerverkiezingen) buigt de Raad van State zich over de wetsvoorstellen.

Bron: Binnenlands Bestuur