Nieuws

Onderzoek bevoegdheden van de Veiligheidsregio bij de externe veiligheidsadvisering

Geplaatst op: 30 mei 2012

De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) heeft DHV verzocht onderzoek te doen naar de taken en bevoegdheden van de veiligheidsregio (VR) als het gaat om de advisering in het kader van de groepsrisicoverantwoording.

Hierbij is gekeken naar wat de taken en bevoegdheden van de veiligheidsregio zijn onder de Wet veiligheidsregio’s en in het externe veiligheidsbeleid (Bevi, Bevb, cRNVGS/Btev). Zowel de reikwijdte van de groepsrisicoadvisering is beschouwd ('Wanneer moet/kan worden geadviseerd?') als de inhoud ervan ('Waarover moet/kan worden geadviseerd?').

Het rapport beperkt zich tot de adviestaak in relatie tot externe veiligheid en/of het groepsrisico. De verbanden met adviestaken en -bevoegdheden buiten dit kader worden aangegeven, maar niet uitvoerig uitgewerkt (zoals de algemene (wettelijke) adviestaak van de VR (ten aanzien van brandpreventie) ten behoeve van omgevingsvergunningen). In december 2011 heeft DHV het rapport opgeleverd.