Nieuws

Onderzoeksraad voor Veiligheid onderzoekt brand Shell Moerdijk

Geplaatst op: 10 juni 2014

De Onderzoeksraad voor Veiligheid is een onderzoek gestart naar de brand op 3 juni 2014 bij Shell in Moerdijk. Onderzoekers van de Raad hebben 4 juni de eerste informatie verzameld en onderzoeksmateriaal veiliggesteld.

Op basis van deze eerste informatie heeft de Raad besloten het onderzoek te richten op in ieder geval de volgende vijf thema’s:

  • De toedracht van de brand;
  • De brandweerinzet en brandbestrijding;
  • De crisisbeheersing inclusief de communicatie;
  • De vergunningverlening, het toezicht en de handhaving;
  • De opvolging van de aanbevelingen die zijn gedaan naar aanleiding van het onderzoek naar de brand bij Chemie Pack in Moerdijk in 2011.

Proces: Nu het onderzoek is gestart, zal een onderzoeksteam worden samengesteld en zal het onderzoek verder worden ingericht. De verwachting is dat het onderzoek tenminste een half jaar in beslag zal nemen.

Bron: Onderzoeksraad voor Veiligheid