Nieuws

Oproep deelname aan expertgroepen Risicocommunicatie

Geplaatst op: 6 november 2011

De zorg voor de bevolking tijdens een crisis moet professioneler. Burgers mogen eigenlijk niet afhankelijk zijn van het enthousiasme van die ene gemeenteambtenaar; het moet altijd en overal goed en goed geregeld zijn. Het project *GROOTER* houdt zich bezig met de professionalisering van bevolkingszorg in crisistijd in opdracht van het landelijk overleg van coördinerend gemeentesecretarissen (LO CGS).

In het komende jaar wordt een aantal functies en processen beschreven, er worden opleidingskaders gemaakt en ‘proeven van bekwaamheid’ (examens). Dit bedenken de leden van het projectteam GROOTER niet allemaal zelf, hoewel ze allemaal in en voor het veld werken. Daarbij hebben ze echt collega’s uit het land bij nodig.

Vanaf 9 november wordt gestart met vijf expertgroepen. De leden van het projectteam GROOTER verzorgen het voorzitterschap en secretariaat. Deze werkmethode heeft zijn effectiviteit bij het project GROOT bewezen. Er is nu grote behoefte aan de inbreng van lokale en regionale deskundigheid. Om welke expertgroepen gaat het en wie zijn er nodig?

  • Expertgroep Crisiscommunicatie (pers- en publieksvoorlichting, excl. verwanteninformatie): gemeentelijke of regionale communicatiemensen met (oefen- en) crisiservaring. (VOL)
  • Expertgroep Informatiemanagement (excl. CRIB en CRAS, met name netcentrisch werken): hierbij wordt gedacht aan gemeentelijke adviseurs crisisbeheersing (AOV of ARB). (VOL)
  • Expertgroep Omgevingszorg (milieu-, ruimte- en bouwbeheer): gemeentelijke medewerkers die zich bezighouden met deze processen, in koude en warme tijden (bijv. bouw- en woningtoezicht, milieuhandhaving).
  • Expertgroep Opvang, verplaatsen mens en dier (kleinschalig) en voorzien in primaire levensbehoeften: medewerkers van gemeenten die ervaring hebben opgedaan met deze processen tijdens incidenten in hun regio/gemeente.
  • Expertgroep Nafase (incl. CRAS en Uitvaartverzorging/collectieve rouwverwerking): mensen die ervaring hebben opgedaan met deze processen tijdens incidenten in hun regio/gemeente.

Voor het beschrijven van functies, processen, opleidingskaders en proeven van bekwaamheid is de inbreng van ervaren mensen hard nodig. Wie is dus bereid om zijn kennis, kunde en ervaring te delen met het hele land?

Winst Wat kost deelname aan een expertgroep en wat levert het op? De expertgroep verwacht in vier tot acht bijeenkomsten van één dag de benodigde producten te kunnen opleveren. Tijdens die bijeenkomsten wordt van de leden een actieve inbreng verwacht en in de tussenliggende periode moeten documenten worden tegen gelezen, gecorrigeerd en wellicht getoetst bij collega’s van je eigen gemeente of regio. Daar staat tegenover dat de ervaring van het vorige project leert dat de leden van de expertgroepen zelf ook veel winnen bij deelname: best practices die toe te passen zijn in de eigen gemeente, ervaringen en valkuilen en – last but not least – een uitbreiding van het netwerk!

Aanmelden We willen natuurlijk een brede ervaring, kennis en kunde in de expertgroepen. Bovendien is het resultaat van het project GROOTER nuttig voor alle gemeenten en regio’s. Er wordt dan ook gerekend op een grote belangstelling. Elke expertgroep bestaat uit minimaal zes en maximaal tien personen (om de werksessies effectief te houden). Bij de selectie wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met variatie in de functies binnen het proces en spreiding over de regio’s. Opgeven kan via de contactpersonen vanuit het projectteam GROOTER die aan elke expertgroep verbonden zijn: