Nieuws

Oproep deelname kennistafel aandachtsgebieden

Geplaatst op: 3 december 2018

Op initiatief van het Ministerie van I&W en het netwerk Relevant start de 'kennistafel aandachtsgebieden'. Voor de eerste bijeenkomst (woensdagochtend 12 december) worden nadrukkelijk deelnemers met een achtergrond in de ruimtelijke ontwikkeling, projectontwikkeling en dergelijke gezocht.

De kennistafel heeft tot doel om stakeholders, zoals gebiedsregisseurs, bevoegd gezag, Omgevingsdiensten, Veiligheidsregio’s en GGD’s, bouwkundigen, projectontwikkelaars voor te bereiden op hun nieuwe taak met betrekking tot omgevingsveiligheid en ruimtelijke ordening.

De eerste bijeenkomst is op woensdag 12 december van 10.00 uur tot 13.00 uur in Utrecht. Tijdens deze bijeenkomst gaan de deelnemers aan de slag met een casus waarin ruimtelijke ontwikkelingen in de buurt van diverse risicobronnen (vanwege vervoer van gevaarlijke stoffen) centraal staan.

Heeft u interesse hebben in deelname of suggesties voor een casus dan kunt u contact opnemen met: Simone van Dijk of Merle de Lange.